#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Cô bị bất ngờ khi bị tấn công từ phía sau đã đẩy ngã cô lên chiếc giường. Thằng anh họ nhà chồng leo lên người của cô. Đè cô khó thở xuống đó với nụ hôn mà đúng hơn là cưỡng hôn cô. Miệng cô bị thằng anh họ của chồng mở ra rất thô bạo nhưng cái lưới cuốn vào trong lại đem theo vị ngọt. Cái cảm giác sợ hãi lần với chút ham mê đó đã dần làm cho cô tê dại. Cô không thể chống lại sự mạnh mẽ của thằng anh họ chồng. Cô chỉ có chịu trận dầm dần chút gì cuối cùng trên cơ thê cô cũng đã bị thằng anh họ sờ qua. Lúc đó cô chỉ còn có ham muốn mà thôi vì thế mà cô đã…

Diễn viên tham gia phim

N/A